Home

Website voor GGD'en, verslavingszorg preventie en projectleiders alcoholmatiging en andere professionals die in hun regio willen bijdragen aan de campagne NIX18: het versterken van de norm dat het gewoon is om tot je 18e niet te drinken en te roken.

Rol alcoholnormen

Uit het onderzoek ‘De rol van alcoholnormen van ouders en jongeren in het vormen van drinkgedrag‘ blijkt dat de verschillen tussen de normen van ouders en hun kinderen het ontwikkelen van een zwaarder patroon van alcoholgebruik over de tijd bepaalden.

> Lees verder

Zien drinken doet drinken?

De factsheet ‘Zien Drinken doet drinken?’ geeft weer wat het effect van alcoholgebruik in de sociale omgeving van jongeren is. Daarbij wordt ingegaan op kennis, opvattingen en alcoholgebruik door jongeren.

> lees verder

Quiz voor ouders

Veelvoorkomende misvattingen van ouders rondom het NIX18 thema en opvoeden, spelen de hoofdrol in de nu beschikbare NIX18 quiz. Deze digitale quiz staat op het platform Kahoot! en is ontwikkeld voor ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 15 – 17 jaar.
> Lees verder

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het nieuws rond de campagne en geef u op voor 

> de nieuwsbrief.