NIX18 in 2017

In het komende jaar willen we, samen met het Ministerie van VWS, zorgen dat NIX18 blijvend onder de aandacht is. De campagne blijft zich inzetten op de sociale norm over niet-roken en niet-drinken en de NIX-afspraken.  

Daarbij zetten we in op de volgende punten:

A. Schadelijke effecten inzetten voor empowerment ouders
Het is belangrijk dat ouders consequent zijn over niet-roken en niet-drinken en het niet laten bij een eenmalige NIX-afspraak. De rol van ouders is belangrijker dan ze zich vaak realiseren. Wij willen ouders ondersteunen bij het maken en volhouden van de afspraak. Hiervoor zullen wij de social media kanalen van NIX18 inzetten die primair op ouders zijn gericht. Maar wij willen ook op andere manieren inzetten op empowerment van ouders. Op dit moment wordt nog gekeken naar de precieze invulling van deze empowerment acties.

B. Versterken van legitimatienorm >18 jaar
In het afgelopen jaar is voor het eerst de themaweek van de ID georganiseerd. Ook dit jaar zal daarom in september een themaweek rond dit onderwerp georganiseerd worden, waarin op landelijk niveau aangehaakt wordt.
 
Concreet staan de volgende actiepunten voor 2017 gepland

 • Bereik genereren via massamedia
  Via massamedia blijft de campagne een groot bereik genereren onder zowel ouders, jongeren, als algemeen publiek.
 • Zichtbaar zijn op relevante plekken
  Door te zorgen dat NIX18 zichtbaar is op relevante plekken, laten de campagne zien dat NIX onderdeel is van de samenleving. Om jongeren te bereiken zal NIX18 aanwezig zijn op festivals en events. Omdat ook daar geldt: het is normaal om niet te roken en drinken onder de 18.
  Daarnaast kan zichtbaarheid van NIX18 verder vergroot worden door beter zichtbaar te zijn op Points of Sale (POS). Er worden nieuwe POS-materialen ontwikkeld die verkrijgbaar zijn straks op www.NIX18.nl. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan materialen in de supermarkt zoals displays, kassabalkjes.
 • Continu communiceren via social media
  Ook op social media gaan mensen vaker met NIX18 in aanraking komen. De website www.nix18.nl wordt vernieuwd met ingangen voor ouders, jongeren en verstrekkers.
 • Structurele communicatie richting jongeren
  De primaire doelgroep van NIX18 is ouders: zij nemen het initiatief om een afspraak te maken met hun kind over roken en drinken. Maar jongeren moeten hier wel aan mee willen werken, en zich eraan willen houden. Dat is uiteraard makkelijker als ze geen negatieve houding hebben tegenover NIX18. We willen daarom ook gaan communiceren richting jongeren. Niet door ze rechtstreeks te benaderen met boodschappen maar door de aanwezigheid van NIX18 op relevante plekken zoals via vloggers of bijvoorbeeld frisfeesten. En op een positieve manier die bijdraagt aan een betere houding tegenover NIX18 en bijdraagt aan de sociale norm. Ouders kunnen daardoor makkelijker de afspraak maken.