Studieochtend 2 november 2017

De ontwikkeling van alcohol- en rokennormen bij kinderen en adolescenten

Wat weten en denken kinderen en jongeren over alcohol? Welke rol spelen ouders hierin? En wat is de invloed op het (latere) drinkgedrag?

De beschikbare presentaties kunt u vinden in het porgramma

PROGRAMMA

09.00 - 09.30  Inloop, ontvangst met koffie en thee
09.30 - 09.45  Start programma, welkom dagvoorzitter

09.45 - 11.00  Twee presentaties over longitudinale studies die inzicht geven in de ontwikkeling van alcoholassociaties, alcoholverwachtingen en alcoholnormen

De eerste studie geeft inzicht in de invloed die het voorbeeldgedrag van ouders heeft op het verkrijgen en ontwikkelen van kennis over alcohol en de ontwikkeling van een norm over alcohol. Het bijzondere aan deze studie is dat ze plaatsvindt bij kinderen van 4 tot 8 jaar.
Door Drs. Tessa Scheffers-van Schayck, PhD-student (Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht)

De tweede studie betreft een onderzoek onder jonge adolescenten (11-15 jaar) naar de invloed van verwachtingen over de effecten van alcohol op hun drinkgedrag. Daarnaast wordt onderzocht welke drinkmotieven,  bij vroege adolescentie spelen.
Door Koen Smit, PhD-student (Radboud Universiteit en Trimbos-instituut)

11.00 - 11.30 - Pauze

11.30 - 12.00 - Pubers en middelengebruik: persoonlijkheid, selectie en sociale invloed (.pdf)

Gedurende de puberteit ontwikkelen jongeren een eigen identiteit waarbij vrienden een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Lex Lemmers zal ingaan op een aantal factoren die relevant zijn voor middelengebruik van jongeren: persoonlijkheid, selectie van vrienden en sociale invloed.
Door dr. Lex Lemmers,wetenschappelijk medewerker en senior adviseur lokaal beleid (Trimbos-instituut) 

12.00 - 12.30 - Vragen en discussie

Informatie

  • Locatie: De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht 

AANSLUITEND: INFORMATIEBIJEENKOMST NIX 18

12.30 – 13.15   Lunch

13.15 – 13.20   Start Informatiebijeenkomst campagne NIX18
                         Welkom en opening door Ingrid Schulten, projectleider NIX18 bij Trimbos-instituut

13.20 – 13.40   NIX18 campagne 2017 en voortgang 2018
                         Door Liesbeth Sluis, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13.40 - 14.00   NIX18 doen we samen, ondersteuning gemeenten en organisaties door Trimbos-instituut
                         Door Liesbeth Naaborgh, Trimbos-instituut

14.00 – 14.25  Werkgroepen

14.25 – 14.45  Plenaire terugkoppeling

14.45              Afsluiting met koffie en thee