Studieochtend 2 november 2017

De ontwikkeling van alcohol- en rokennormen bij kinderen en adolescenten

Wat weten en denken kinderen en jongeren over alcohol? Welke rol spelen ouders hierin? En wat is de invloed op het (latere) drinkgedrag?

Op deze studieochtend presenteren Carmen Voogt en Koen Smit, beiden verbonden aan de Radboud Universiteit en het Trimbos-instituut, twee longitudinale studies die inzicht geven in de ontwikkeling van alcoholassociaties, alcoholverwachtingen en alcoholnormen.

De eerste studie geeft inzicht in de invloed die het voorbeeldgedrag van ouders heeft op het verkrijgen en ontwikkelen van kennis over alcohol en de ontwikkeling van een norm over alcohol. Het bijzondere aan deze studie is dat ze plaatsvindt bij kinderen van 4 tot 8 jaar.

De tweede studie betreft een onderzoek onder jonge adolescenten (11-15 jaar) naar de invloed van verwachtingen over de effecten van alcohol op hun drinkgedrag. Daarnaast wordt onderzocht welke drinkmotieven,  bij vroege adolescentie spelen.

Tot slot kunt u een derde spreker verwachten. Het thema is de normontwikkeling van adolescenten (12-15) en met name wat de invloed van vrienden is op de normontwikkeling over alcohol. Nadere informatie hierover volgt. 

Informatie

  • De studieochtend is van 9.30 – 12.30 uur
  • Locatie: De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht

Het volledige programma kunt u hier vanaf 9 oktober vinden.

Er zijn geen kosten aan verbonden aan deelname. Wel vragen wij u zich aan te melden voor deze ochtend.

AANSLUITEND: INFORMATIEBIJEENKOMST NIX 18
Van 13.15 tot 14.30 uur - aansluitend op de lunch-  is er voor alle geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over de campagne NIX18. Terugkijken op 2017, maar vooral ook de plannen voor 2018 en gelegenheid tot uitwisseling van ideeën. Graag aangeven op het aanmeldingsformulier of u deze wilt bijwonen.