Toolkit Informatie voor ouders Ouders

Rol van alcoholnormen in het vormen van drinkgedrag

Uit het onderzoek ‘De rol van alcoholnormen van ouders en jongeren in het vormen van drinkgedrag‘ van Smit e.a. (2018) blijkt dat juist de verschillen tussen de normen van ouders en hun kinderen het ontwikkelen van een zwaarder patroon van alcoholgebruik over de tijd bepaalden. Het lijkt voor de ontwikkeling van drinkgedrag dus belangrijk om in acht te nemen in hoeverre de normen die ouders zeggen uit te dragen overeenkomen met de normen van hun kinderen. Preventiestrategieën zouden zich dus mede kunnen richten op het communiceren van verschillende manieren waarop restrictieve alcoholnormen helder uitgedragen worden door ouders, door bijvoorbeeld strengere regelstelling, communicatie en hun eigen voorbeeldgedrag.

Lees het artikel

Tips voor ouders alcohol op eindexamenfeestjes

Hopelijk mogen binnenkort de vlaggen uit na een spannende examenperiode. Examenfeestjes kunnen dan niet ontbreken. Sommige jongeren zijn in hun examenperiode net oud genoeg om te mogen drinken. Maar hoe zorg je er samen met je kind voor dat het een verantwoord en leuk feest wordt. Mondriaan geeft tips.

Mondriaan tips voor examenfeestjes

Factsheet Zien drinken doet drinken?

Hoewel kinderen en (jonge) adolescenten zelf geen of weinig ervaring hebben met het drinken van alcohol, zien zij het overal om zich heen. Zij ontwikkelen kennis en normen over alcohol via belangrijke rolmodellen in hun sociale omgeving (zoals ouders, vrienden, maar ook rolmodellen in films en sociale media). Tijdens de adolescentie richten jongeren zich daarbij steeds meer op (populaire) leeftijdsgenoten. Welke invloed heeft alcohol in de sociale omgeving op de kennis, opvattingen en het (latere) alcoholgebruik van kinderen en (jonge) adolescenten?

De factsheet ‘Zien Drinken doet drinken?’ geeft weer wat het effect van alcoholgebruik in de sociale omgeving van jongeren is. Daarbij wordt ingegaan op kennis, opvattingen en alcoholgebruik door jongeren. Ouders, vrienden en leeftijdsgenoten en tenslotte de media (reclame en niet-commerciële alcoholbeelden) hebben daar invloed op. Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om zelf ook (meer) te gaan drinken. Van de factsheet is ook een publiekssamenvatting beschikbaar.

NIX18 Quiz voor ouders

Veelvoorkomende misvattingen van ouders rondom het NIX18 thema en opvoeden, spelen de hoofdrol in de nu beschikbare NIX18 quiz. Deze digitale quiz staat op het platform Kahoot! en is ontwikkeld voor ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 15 – 17 jaar. De quiz kan gespeeld worden met een groep deelnemers, bijvoorbeeld in een ouderavondsetting op school. Middels prikkelende stellingen over opvoeding en de ouder-kindrelatie worden de thema’s alcohol en roken bespreekbaar gemaakt. Bovendien zwengelt het de discussie over opvoeding en de sociale norm van NIX18 aan. Uiteraard gaan deelnemers naar huis met de juiste feiten over NIX18 en opvoeden én hardnekkige misvattingen krijgen zeker geen kans meer.

Hoe gaat het in zijn werk?

De discussieleider stelt een vraag en de deelnemers antwoorden via hun smartphone of tablet. Er is direct te zien welke antwoorden het meest/minst gegeven zijn door de deelnemers. De norm van de groep wordt als het ware inzichtelijk. Dit nodigt uit tot een discussie en biedt ook alle gelegenheid om achtergrondinformatie en feiten over te dragen.

De quiz is nu kosteloos via Kahoot! beschikbaar.

> Handleiding quiz  
> alternatieve PowerPoint.

Nieuwe films ‘Ik denk dat jij…’

In deze filmpjes reageren ouders en pubers (15+ jaar) op stellingen én op elkaar. ‘Alcohol hoort bij een feestje’ en ‘Iemand die thuis leert drinken, zal na zijn 18e beter met alcohol omgaan’ zijn enkele voorbeeldsituaties waarbij ouders in de huid van hun puber kruipen en andersom.

Veel ouders zijn het eens met NIX18 maar vinden het lastig om daarover in gesprek te komen, regels en afspraken te maken en die vast te houden. Uit kwalitatief onderzoek onder ouders blijkt dat er vaak onjuiste en hardnekkige denkbeelden zijn over de roken- en alcoholopvoeding (2017,Trimbos-instituut). Het nieuwe materiaal voor ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 15-17 jaar heeft tot doel ouders te ondersteunen in het gesprek en het maken van afspraken over roken- en alcoholopvoeding. Bovendien blijkt in de filmpjes dat een open gesprek met pubers een leuke en waardevolle aangelegenheid kan zijn.

De filmpjes kunnen ingezet worden bij voorlichtingsactiviteiten (tijdens een gesprek over dit onderwerp, op de websites van scholen en via social media). U kunt de video’s en de 2 trailers vinden op deze site en op de websites www.alcoholinfo.nl en www.rokeninfo.nl

Trailer (2)

Trailer van de film 'een open gesprek tussen ouder en kind ...'(2)

Trailer (1)

Trailer van de film 'Een open gesprek tussen ouder en kind ... (1)

Een open gesprek tussen ouder en kind (2)

Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden.

Een open gesprek tussen ouder en kind (1)

Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden.

5 redenen voor NIX18

Vijf goede redenen voor NIX18.

download artikel (.Word)

Stopstone, app voor jongeren die willen stoppen met roken

Het Trimbos-instituut ontwikkelde Stopstone, een app die jongeren ondersteunt bij hun poging te stoppen met roken. Stopstone helpt en motiveert om de poging vol te houden. De app is met input van jongeren zelf ontwikkeld en draait om het vasthouden van de motivatie om gestopt te blijven.

www.stopstone.nl

Websites voor ouders

'De alcohol-vrije puber, een praktische gids'

Wat is de juiste balans tussen vrijheid en bescherming? Trek je je iets aan van de mening van andere ouders? Hoe weet je zeker dat je kind niet drinkt?  Dit boek van de oprichters van de alcoholpoli, Nico van der Lely en Mireille Visser, is een praktische gids met tips en trucs, beknopte achtergrondinformatie. Te bestellen via uitgeverij Nieuw Amsterdam

 

Pubers en Uitgaan. De kicks, de risico's en de uitdagingen voor opvoeders

Een boek over 'uitgaansopvoeding'. Als je als ouder begrijpt welke leuke en minder leuke uitdagingen het nachtleven met zich meebrengt, ben je beter in staat je kind te begeleiden in deze fase van ontdekking en verandering. Door Ninette van Hasselt, programmahoofd Jongeren en Riskant Gedrag, schreef dit boek op persoonlijke titel, met de kennis en ervaring van het Trimbos-instituut. Te bestellen via de uitgeverij Boom

 

J/M Online over roken

Op J/M online kunt u regelmatig artikelen, blogs, vragen en tips vinden over alcoholgebruik en roken van jongeren.

Naar JMouders.nl

J/M Online over alcohol

Op J/M online kunt u regelmatig artikelen, blogs, vragen en tips vinden over alcoholgebruik en roken van jongeren.

Naar Jmouders.nl