Toolkit Factsheets en infographic Feiten en Cijfers

Factsheet: Notitie Derde hands rook

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terechtkomen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook vervuilde objecten te eten of aan te raken.

Voor het maken van deze notitie maakten we gebruik van vier overzichtsstudies waarin de resultaten van meerdere onderzoeken over derdehands rook zijn gebundeld. De kennis uit deze vier overzichtsstudies hebben we aangevuld met afzonderlijke studies die keken naar een specifieker onderwerp.

Bekijk en download de Notitie

Kinderen en roken: feiten op een rij

In deze factsheet worden een aantal feiten rondom kinderen en (mee)roken op een rij gezet, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en met een bespreking van de diverse bronnen. De feiten zijn ingedeeld in twee subthema’s: actief roken en passief roken, ook wel 'meeroken'.

Beschreven wordt ook hoe vaak ouders roken in bijzijn van hun kinderen, en welke schadelijke gevolgen dit voor het kind heeft. Tot slot worden de gezondheidsrisico's van blootstelling aan derdehands rook door kinderen besproken.

Download de factsheet

Niet roken & drinken onder de achttien. Wat doen ouders?

In het Peilstationsonderzoek 2015 zijn er aan ouders vragen gesteld over roken en drinken onder de 18 jaar. In de infografic vindt u de uitkomsten uit dit onderzoek onder ouders.

Opvallende uitkomsten zijn: ouders vinden roken schadelijker dan alcohol drinken onder de 18 jaar. Slechts 39 % van de ouders zegt dat drinken voor 18 jaar niet mag, bij roken is dit 90 %. Ouders zijn in de loop van 6 jaar minder gaan roken in het bijzijn van hun kind, maar drinken nog even vaak in het bijzijn van hun kind. Steeds meer ouders steunen de leeftijdgrens van 18 jaar.

De afbeeldingen in de infographic zijn ook los te bekijken. Afbeelding nummer 7 is niet ipgenomen in de infographic:  het verschil in opvatting van ouders tav drinken door 16-minners en 16/17 jarigen.

Download de infographic

Infographic: Ouders over roken en drinken

De infographic is geschikt om ouders en andere publieksdoelgroepen te informeren over hoe ouders denken over roken en alcohol drinken door jongeren tot 18 jaar. (Ontwikkeld door het Trimbos-instituut).

U kunt de afbeeldingen ook los van elkaar gebruiken

Download Infographic