Toolkit Sport Onderwijs & Sport

NIX18 en sport in Purmerend

NIX 18 “ Samen voor de 100 %” bij sportverenigingen. Dat is de inzet in Purmerend. In 2016 zijn de sportverenigingen in deze gemeente vrijwillig gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan jongeren. De sportverenigingen zijn 16 x bezocht en daarvan is 5 x is alcohol meegegeven. De naleving van deze dagen was 68,75 %
Vanwege deze positieve cijfers zijn op zaterdag 25 maart 2017 de deelnemende sportverenigingen door de gemeente in het zonnetje gezet en hebben zij enkele attenties zoals bidons, dienbladen en teamkratten ontvangen. Allen, zonder uitzondering waren erg enthousiast. Iedereen is er ook echt mee aan de slag gegaan en snappen dat het voor de jongeren is. De verenigingen delen het via sociale media.

Tilburg: communicatiepakket voor medewerkers van sportverenigingen

Het Sportbedrijf Tilburg heeft een communicatiepakket ontwikkeld om het werk voor barmedewerkers van sportverengingen makkelijker te maken. De Tilburgse sportverenigingen hebben dit initiatief zelf genomen. Het afgelopen voorjaar hebben zij bezoek gehad van een mystery-shopper. Na constateren van overtredingen moesten de verenigingen een verbeterplan aanleveren.

Dat was de start van informatieavonden georganiseerd voor het Sportbedrijf en de GGD Hart voor Brabant. Met als resultaat dat Tilburgse verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van alcoholbeleid. Om dit beleid sterker weg te zetten en ‘gezamenlijkheid’ te laten zien vroegen zij om een ‘Tilburgse NIX18’ campagne.

Bekijk de voorbeelden:

Poster NIX zonder ID

Maak uw eigen poster 'NIX zonder ID' ! Vul de naam van uw gemeente, supermarkt, sportvereniging e.d. in en upload een foto.

Naar de postergenerator

Poster in Sportkantine

Mondriaan Verslavingzorg heeft een poster ontwikkeld om jongeren aan te sporen hun ID te laten zien. Ook in de sportkantine.

Handhaven leeftijdsgrens in sportkantines

Het handhaven van de leeftijdsgrens bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. Deze film van NOC*NSF laat op luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen zien van alcoholgebruik door jongeren en wat sportverenigingen en leden daaraan kunnen doen.

Bekijk de film via YouTube