Toolkit Start schooljaar Onderwijs & Sport

Scholen over tabak, alcohol en cannabis

Een factsheet voor beleidsmakers en preventie professionals over de veranderingen in het beleid van scholen van Voortgezet Onderwijs ten aanzien van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode van 2003 t/m 2015. Scholen zijn veel actiever geworden op dit onderwerp. Een duidelijke toename is te zien in het aantal scholen dat lessen aanbiedt aan leerlingen over alcohol. Positief is dat scholen vaker ouders betrekken. Vrijwel alle ouders vinden dat een school rook- en alcoholvrij moet zijn.

Maar er is nog zeker winst te behalen. Op 42% van de scholen mogen leerlingen nog wel roken. Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Download de factsheet

Smokefree Challenge

Niet beginnen met roken, dát is de uitdaging. De Smokefree Challenge is onderdeel van het plan om roken onder jongeren in het vmbo (en mbo) te ontmoedigen. Leerlingen maken een klassikale niet-roken afspraak. De sociale druk om niet te beginnen met roken wordt daarmee vergroot. Wie het volhoudt, maakt kans op een uitje met de hele klas. Doel van de Challenge is voorkomen dat jongeren in de eerste klassen van het vmbo beginnen met roken. De klas gaat gezamenlijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken.

Kijk op : www.smokefreechallenge.nl

 

NIX 18 en evenementen

Plant u een evenement en wilt u NIX18 gebruiken? Met deze tips en tricks doet u inspiratie op en praktische ideeën voor uw feest of evenement!

Zie ook http://nix18.nl/materialen

Kijk op de eventplanner van NIX18.nl

Aan de slag met rookvrije schoolterreinen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen/studenten, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Meer informatie:

Poster- en bannergenerator

Hiermee kan iedereen op makkelijke wijze zelf een ontwerp van een NIX18 poster of banner maken en aanpassen met een eigen tekst en foto.

Naar poster- en bannergenerator

Convenant Middelenvrije school

Convenant tussen gemeente en scholen ter bevordering van middelenvrije school

Naar Convenant School-gemeente